Конферентна зала

 

Многофункционалната конферентна зала е идеално място за бизнес събития, семинари и конференции.

Модерна зала с максимален капацитет до 500 места.

Пълно аудио-визуално оборудване: екран, проектор, водещ, флип чарт, звукова система, бяла дъска, високоскоростен Wi-Fi и LAN връзка. Всичко това с професионалната подкрепа на нашия персонал.

През 2019 г. имахме възможността да организираме успешно над 50 големи събития, като семинари, лекции, срещи и тържества на някои от най-големите компании в страната и околността.

Ако имате въпроси свързани с организацията на вашето събитие в нашия хотельт, свържете се с нас на телефон: 036 / 612-166 или ни изпратете имейл: prodaja@fontanabanja.com

 

U 2019. godini imali smo priliku da uspešno organizujemo preko 50 velikih događaja, kao što su seminari, predavanja, sastanci i proslave nekih od najvećih kompanija u zemlji i okruženju.

Ako imate pitanja u vezi sa organizacijom vašeg događaja u našem hotelu, kontaktirajte nas telefonom: 036/612-166 ili nam pošaljite e-mail: prodaja@fontanabanja.com

Best
price
b
o
o
k

n
o
w
Book now
Hotel Fontana Vrnjacka Banja

Резервирайте настаняване

Pristupni kod (opcija)

Promeni / Otkaži rezervaciju »